Лхогхо


Компилатор за езика Лого

Lhogho


Compiler for Logo language

ルホゴ


ロゴの言語のコンパイラ


Начало Home ホーム Други проекти Other projects 他のプロジェクト

Лхогхо е свободна версия на езика Лого и е носител на неговата образователна философия. Той е специално проектиран да бъде бърз, миниатюрен и отворен.

Lhogho is a free version of the programming language Logo and a promoter of its educational philosophy. It is specially designed to be performant, miniature and open-minded.

ルホゴは、プログラミング言語のロゴとその教育理念のプロモーターの無料版です。それは特別に、パフォーマンスミニチュアオープンマインドになるように設計されています。