Мехо 3.0


Интерактивна виртуална механика в 3D

Mecho 3.0


Interactive virtual mechanics in 3D

ミコ 3.0


3Dでインタラクティブ仮想力学


Начало Home ホーム Други проекти Other projects 他のプロジェクト
В Е Н И V E N I ベ ニ ー

Мехо е библиотека за създаване и анимиране на виртуални 3D механизми. Те могат да са толкова елементарни, колкото молив рисуващ 3D криви, но и толкова сложни, колкото ходещ механизъм.

Мехо е разработена към проект ДФНИ-И01/12.
Mecho is a programming environment for building and animating virtual 3D mechanisms. They could be as simple just a pencil drawing 3D curves; and as complex as a walking mechanical monster.

Mecho is developed within project DFNI-I01/12.
ミコは、仮想3Dのメカニズムを構築し、アニメーションのためのプログラミング環境です。と歩行メカニカルモンスターのように複雑、彼らは、3D曲線を描くだけで鉛筆のような単純な可能性があります。

ミコは、プロジェクトDFNI-I01/12の範囲内で開発されています。
В И Д И V I D I ビ ッ デ ィ

Кликнете на картинките и вижте няколко кадъра: Click on the thumbnails to see a few snapshots: いくつかのスナップショットを見るためにサムネイルをクリックしてください:

Или гледайте в екстаз великолепното механично чудовище ... и бебето му: Or watch in ecstasy the amazing mechanical monster ... and her sweet baby: またはエクスタシーに驚くべき機械的怪物と彼女の甘い赤ちゃんを見る:
В И К И V I C I ビ シ ー

Свалете Мехо и започнете да го ползвате веднага. Не е нужна инсталация, ако имате C++ и C::B. Download Mecho now. Start using it right away. No installation is needed if you have C++ & C::B. 今ミコをダウンロードして使用します。あなたは、C++&C::Bを持っている場合、いいえ、インストールは必要ありません。
Вижте документацията за десетки примери. View the documentation for dozens of examples. 例の数十のドキュメントを表示します。